Handelsbetingelser ved konsulentydelse

 1. Generelt Disse handelsbetingelser regulerer leveringen af konsulenttjenester (“tjenester”) udført af ValueAds ApS (“vi” eller “os”) til vores kunder (“du” eller “kunden”). Ved at indgå en aftale med os bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse betingelser.
 2. Bestillingsprocedure 2.1. Du kan anmode om konsulenttjenester via vores hjemmeside, e-mail eller telefon. 2.2. Vi vil udarbejde et tilpasset tilbud baseret på dine behov og krav. 2.3. Når du accepterer tilbuddet, indgår vi en skriftlig aftale, der beskriver tjenesternes omfang, pris og tidsplan.
 3. Priser og Betaling 3.1. Priserne er angivet i tilbuddet og er gyldige i den specificerede tidsperiode. 3.2. Betaling sker i henhold til den aftalte betalingsplan i aftalen. 3.3. Vi forbeholder os retten til at suspendere eller afbryde tjenesteleveringen indtil betaling er modtaget i henhold til aftalen.
 4. Tjenestelevering 4.1. Vi vil udføre tjenesterne i henhold til den aftalte tidsplan. 4.2. Eventuelle ændringsanmodninger fra din side skal gives skriftligt og kan medføre ændringer i tjenesternes omfang og tidsplan.
 5. Kvalitetssikring og Godkendelse 5.1. Vi bestræber os på at levere kvalitetstjenester i overensstemmelse med industristandarder. 5.2. Du har ret til at godkende eller afvise det udførte arbejde. Eventuelle afvisninger skal være rimeligt begrundede.
 6. Fortrolighed Alle oplysninger, der deles i forbindelse med tjenesteleveringen, vil blive behandlet fortroligt.
 7. Ansvarsbegrænsning 7.1. Vi påtager os ikke ansvar for eventuelle indirekte, følgeskader eller tab som følge af brug af tjenesterne. 7.2. Vi garanterer ikke, at tjenesterne vil opfylde dine specifikke behov eller forventninger.
 8. Gældende Lovgivning Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning.
 9. Tvisteløsning Enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse betingelser, skal forsøges løst gennem forhandlinger mellem parterne.

Ved at anmode om eller acceptere vores konsulenttjenester accepterer du disse handelsbetingelser i deres helhed.

Handelsbetingelser ved køb af hjemmeside

 1. Generelt Disse handelsbetingelser regulerer salget af hjemmesider (“tjenester”) udført af ValueAds ApS (“vi” eller “os”) til vores kunder (“du” eller “kunden”). Ved at afgive en bestilling bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse betingelser.
 2. Bestillingsprocedure1. Du kan anmode om et tilbud via vores hjemmeside, e-mail eller telefon. 2.2. Vi udarbejder et tilpasset tilbud baseret på dine krav og behov. 2.3. Når du accepterer tilbuddet, indgår vi en skriftlig kontrakt, der beskriver projektets omfang, pris og tidsplan.
 3. Priser og Betaling1. Priserne er angivet i tilbuddet og er gyldige i den angivne tidsperiode. 3.2. Betaling sker i henhold til den aftalte betalingsplan i kontrakten. 3.3. Vi forbeholder os retten til at annullere projektet, indtil betaling er modtaget i henhold til kontrakten.
 4. Projektgennemførelse1. Vi vil arbejde på projektet i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. 4.2. Eventuelle ændringsanmodninger fra din side skal gives skriftligt og kan medføre ændringer i projektomfang og tidsplan.
 5. Kvalitetssikring og Godkendelse1. Vi udfører omfattende tests for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt. 5.2. Du har ret til at godkende eller afvise det færdige arbejde. Eventuelle afvisninger skal være rimeligt begrundede.
 6. Lancering1. Efter din godkendelse lanceres hjemmesiden på dit valgte domæne. 6.2. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle nedetid eller tekniske problemer efter lanceringen.
 7. Ejendomsret og Ophavsret1. Når betaling er modtaget i fuld overensstemmelse med kontrakten, overdrages ophavsretten til hjemmesiden til dig. 7.2. Vi forbeholder os retten til at bruge projektet til markedsføringsformål, medmindre andet er aftalt.
 8. Ansvarsfraskrivelse Vi påtager os ikke ansvar for tab, skader eller omkostninger som følge af brug af hjemmesiden. 8.2. Vi garanterer ikke, at hjemmesiden vil være fejlfri eller uafbrudt.
 9. Fortrolighed Alle oplysninger, der udveksles i forbindelse med projektet, vil blive behandlet fortroligt.
 10. Gældende Lovgivning Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning.
 11. Tvisteløsning Enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse betingelser, skal forsøges løst gennem forhandlinger mellem parterne.

Ved at afgive en bestilling accepterer du disse handelsbetingelser i deres helhed.

Tilbage til toppen
Få et tilbud

Helt uforpligtende møde

Gennem samtaler skabes forandring, og med den perfekte kombination hjælper vi dig med at opnå dine vækstmål og overgå dine konkurrenter.

Lad os analysere din forretning for at se, hvordan vi kan støtte dig.